1 – Rekisterinpitäjä

Nimi: AXW Digital Oy
Y-tunnus: 3010750-3
Osoite: Latvakuja 1
Postinumero: 04340
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: +358 40 562 9236
Sähköpostiosoite: info@axwdigital.fi

 

2 – Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään sivustomme toimintojen analysoimiseen, tästä syystä keräämme tietoa mistä maasta käyttäjät tulevat sekä millä laitteilla he sivustojamme käyttävät. Myös käyttäjämäärää tarkkaillaan. Emme tunnista ketään käyttätietojen perusteella.

 

3 – Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

 

4 – Rekisterin tietosisältö

Google Analyticsin keräämä tieto.

 

5 – Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

6 – Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään.Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

7 – Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

8 – Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

9 – Rekisterin suojaus

Tiedot ovat salasanan takana.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

10 – Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

11 – Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna postiosoitteeseemme. Emme pysty tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä joten teidän täytyy antaa tarvittavat tunnistautumistiedot, jotta pystymme antamaan teille kaikki tiedot joita Google Analytics on kerännyt.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Emme käytä tietoja suoramarkkinointiin tai myyntiin.

Emme ylläpidä rekisteriä tai listaa yritysten/ihmisten yhteystiedoista, poikkeuksena yritykset ja ihmiset jotka ovat sopimusasiakkaita ja joiden yhteystietoja tarvitaan projektin läpiviemiseen.